Poster gemaakt voor Multi Bouw Systeem voor het blad [de Architect]. Deze werd afgelopen week gepubliceerd.

Prefab maatwerk MBS-afzinkkelder wordt in korte tijd op het maaiveld geplaatst. Hydraulische vijzels trekken de kelderwanden aan grondankers naar beneden. Zo wordt in no-time de kelder, parkeergarage, souterrain zettingsvrij en trillingsvrij strak langs belendingen en volledig op de erfgrens naar beneden getrokken. Complete uitvoering met heiwerk, grondwerk en bemaling tot en met de begane grondvloer wordt door MBS uitgevoerd.

Het gepatenteerde MBS-afzinksysteem® kent verschillende voordelen:
•    trillingsvrije bouwmethode, vooral een voordeel in bebouwde omgeving.
•    snelle bouwmethode doordat er minder ontgraven moet worden en er vooraf geen grondkerende constructies behoeven te worden aangebracht;
•    minder grondwateronttrekking (leges, heffingen, provinciale vergunningen etc.)

Daarbij levert het afzinksysteem:
•    besparing op de totale bouwkosten door vermijden van grondkerende constructies
•    risicovermindering door trillingsvrij en zettingsvrije bouw.
•    een nette en schone bouw zonder veel grondverplaatsing (aanvullen bouwput).
•    korte bemalingstijd mogelijk, zeker in Noord-Holland van belang, en in een omgeving met niet-onderheide funderingen. Zelfs bouwen zonder bemaling mogelijk als onder water wordt uitgegraven en beton gestort.
•    het voorkomen van grondkerende voorzieningen levert ruimtewinst en grotere ontwerpvrijheid op.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in